FOCUS consulting & trade
Prvá Oravská reklamná agentúra
Aj malú firmu môže reprezentovať vkusný dizajn...

Spracujeme Vám základné pravidlá vizuálnej komunikácie Vášho podnikania. Dajte mu originálny šať a jasne sa identifikujte v konkurenčnom prostredí.

Pozrite si našu prácu

Expresne Vám vytvoríme prezentačné webové stránky. Implementujeme redakčné systémy, registrujeme domény a prenajímame webový priestor.

Pozrite si našu prácu

Spracovávame grafické podklady pre webové aj printové určenie. Rýchlo, lacno a kvalitne: od vizitky až po billboard.

Pozrite si našu prácu

Fotografujeme na objednávku, spravujeme firemné fotobanky.

Pozrite si našu prácu

Analýza

Zdarma s Vami prekonzultujeme potreby a možnosti. Navrhneme Vám efektívne riešenia..

Nápad

Na základe potrieb a rozpočtu Vám prinesieme vhodné návrhy.

Realizácia

Konečná fáza. Rýchla finalizácia na základe návrhov a informácií od klienta..